Cart 0

Shahih Tafsir Ibnu Katsir (9 Jilid)

RM 450.00 RM 680.00

Kitab ‘Shahih Tafsir ibnu Katsir’ terbitan Pustaka Ibnu Katsir diterjemahkan dari naskah aslinya dalam bahasa Arab yang berjudul ‘Al Mishbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir’, terbitan Darus Salam Riyadh, cetakan ke II, tahun 1421H/2001, yang merupakan edisi revisi dan telah disempurnakan.

Di banding versi-versi Tafsir Ibnu Katsir yang ada, Al Mishbahul Muni atau dalam edisi Indonesianya berjudul ‘Shahih Tafsir Ibnu Katsir’ memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan, di antaranya adalah:

Pertama: Hanya mencantumkan riwayat hadis-hadis shahih dan hasan sahaja, sedangkan hadis-hadis dha’if dan maudhu’ serta kisah-kisah isra’iliyyat semuanya telah di hapuskan.

Kedua: Adanya beberapa pekerjaan tambahan yang di lakukan oleh team-editor Pustaka Ibnu Katsir dalam rangka menambah keilmiahan terjemahan buku "Al Mishbahul Munir" ini serta memberikan kesenangan dan kemudahan bagi para pembaca memahaminya. Di antaranya adalah:

  1. Mencantumkan penomboran ayat-ayat dan surah yang banyak disebutkan dalam penafsiran ayat yang sedang di bahas.
  2. Mencantumkan takhrij seluruh hadis yang terdapat dalam kitab tafsir ini.  Apabila pengesahannya bersumber dari kitab-kitab karya Syaikh Al Albani, maka dipadankan penomborannya dengan kitab-kitab beliau yang ada.
  3. Khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang pengesahannya tidak terdapat di dalam kitab-kitab Syaikh Al Albani, dirujukkan kepada kitab Musnad Al Imam Ahmad bin hanbal yang di takhrij oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dkk.
  4. Penyajian takhrij hadis pada footnote diawali dengan menyebutkan darjat hadis, seperti shahih, hasan atau dha’if, dengan huruf tebal, untuk memudahkan pembaca agar dapat langsung mengetahui darjat hadis tersebut.
  5. Untuk memudahkan pembaca dalam mencari hadis dari sumbernya, maka setiap hadis di cantumkan dengan nomornya berdasarkan penomoran yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul baqi dan lainnya.
  6. Tim editor berusaha memastikan keakurasian terjemahan buku al Mishbahul munir yang penuh menfaat ini semaksimal mungkin, juga menambahkan penjelasan pada istilah-istilah dan nama-nama tempat agar mudah difahami oleh para pembaca.
  7. Adanya tambahan sub-sub judul yang sangat banyak  dari tim editor, dalam rangka untuk lebih memperjelas tema-tema yang sedang dibahas, serta memudahkan pencarian tema tersebut dari daftari

Jom beli buku ini segera di Basharul Amin Enterprise,
TAMBAH ILMU TAJAM PEMIKIRAN !


CARA UNTUK BELI ONLINE

Boleh klik ADD TO CHART dan terus membuat pembayaran online.
 
ATAU
 
Call/SMS/WhatsApp ADMIN
EN. BASHARULAMIN : 0192522591

 

Bayaran boleh dibuat terus ke :

 
atau

 

   

 

Kemudian emailkan kepada : basharulamin@gmail.com

DENGAN BUTIRAN PEMBELI

(1) Nama penuh
(2) Alamat lengkap pembeli
(3) No. Hand Phone @ Contact No.