Cart 0
1487314228_2012375_z

Hakikat Ketuhanan (Ringkasan Fatwa Al-Hamawiyyah)

RM 25.00

SINOPSIS

Kitab ini adalah tulisan Syeikh Ibnu al-Uthaimin rhm. Seorang ulama fekah Ahlis Sunnah Wal Jamaah pada zaman ini.  Ia merupakan suatu ringkasan kepada karya Ibnu taimiyyah rhm. Bertajuk Fatwa al-Hamamiyyah ditulis pada tahun 698H.  Ia adalah jawapan kepada soalan daripada seorang Qadhi dari daerah Hamat di Syam.  Soalan itu adalah berkaitan dengan pandangan para ahli fekah dan para alim mengenai ayat-ayat sifat serta hadis-Nya.

Al-Hafiz Ibnu Hajar dan al-Hafiz adz-Dzahabi rhm. Telah memuji syeikhul Islam tentang ilmunya yang sangat luas.  Beliau adalah seorang alim yang pakar dalam ilmu hadis, tafsir dan ilmu Usuludin.  Ibnu Taimiyyah rhm. Berjihad menegakkan haq, menjelaskan masalah-masalah agama, membela Islam dan kaum Muslimin.

Syeikh Ibnu Uthaimin rhm. telah membuat ringkasan bagi karya berkenaan supaya senang difahami.

Setiap Muslim amat memerlukan kepada penjelasan mengenai hakikat ketuhanan seperti mana di fahami oleh as-Salaf as-Solleh.  Ayat-ayat sifat penting supaya seorang Muslim memahami dan mengenali tuhannya.

KANDUNGAN BUKU

 1. Perkara yang wajib di lakukan oleh seorang hamba terhadap Agamanya
 2. Perkara yang terkandung dalam risalah Nabi saw tentang kebenaran dasar-dasar agama dan bahagian-bahagiannya
 3. Kaedah ahli Al-Sunnah terhadap Nama-Nama Allah dan Sifat-SifatNya
 4. Penjelasan Mengenai kebenaran mazhab Salaf dan batilnya perkataan tentang keutamaan mazhab Khalaf dalam ilmu dan hikmah daripada Mazhab Salaf
 5. Cerita sebahagian orang-orang zaman sekarang mengenai mazhab Salaf
 6. Kebenaran yang tercampur dengan kebatilan yang terlahir dari pada orang zaman sekarang
 7. Perkataan-perkataan yang diriwayatkan daripada para Salaf tentang sifat-sifat Allah
 8. Sifat ‘Ulluwiyyah (Maha Tinggi) bagi Allah swt dan dalil-dalil yang membuktikannya
 9. Arah keberdaan Allah
 10. Al-Istiwa; (bersemayam) Allah di-atas ‘Arasy
 11. Al-Ma’iyyah (kebersamaan)
 12. Penggabungan di antara Nas-nas yang menerangkan sifat Maha Tinggi Allah dan Zat-Nya dengan Nas-Nas yang menerangkan tentang sifat Kebersamaan-Nya
 13. Turunya Allah ke langit Dunia
 14. Penetapan Wajah (Al-Wajh) bagi Allah swt
 15. Perihal kedua Tangan (Al-Yadyn) Allah swt
 16. Perihal kedua Mata (Al_Aynayn) Allah swt
 17. Perihal bentuk bahasa dari dua Kalimat iaitu Sifat Al-Yadayn dan sifat Al-Aynayn
 18. Kalam Allah swt
 19. Munculnya faham-faham Al’ta’til (yang merosakkan) dan sumber pengambilannya
 20. Kaedah para pengingkar dalam menyikapi sifat-sifat Yang Wajib dan Yang mustahil bagi Allah
 21. Setiap puak pelaku Ta’til dan tamthil menggabungkan nas-nas Ta’til dan Tamthil
 22. Amaran para Salaf terhadap Ilmu Kalam
 23. Pembahagian pendapat Al-Munharifin dalam menyikapi permasalahan Iman kepada Allah dan hari akhir
 24. Pembahagian Ahli Al-Qiblat dalam ayat –ayat sifat dan hadis-hadisnya
 25. Gelaran-gelaran buruk bagi Ahli Sunnah yang dibuat oleh Ahli Bidaah
 26. Islam dan Iman

 

Jom beli buku ini segera di Basharul Amin Enterprise,
TAMBAH ILMU TAJAM PEMIKIRAN !


 

CARA UNTUK BELI ONLINE

Boleh klik ADD TO CHART dan terus membuat pembayaran online.
 
ATAU
 
Call/SMS/WhatsApp ADMIN
EN. BASHARULAMIN : 0192522591
EN. ZULHILMI : 0193831285
 

Bayaran boleh dibuat terus ke :

 Nama Akaun : Basharul Amin bin Abu Bakar
No Akaun : 1208-0001239-20-6

atau

   

Nama Akaun : BASHARUL AMIN ENTERPRISE

No. Akaun : 512820018549

 

Kemudian emailkan kepada : basharulamin@gmail.com


DENGAN BUTIRAN PEMBELI

(1) Nama penuh
(2) Alamat lengkap pembeli
(3) No. Hand Phone @ Contact No.